Menu 1
menu      Home
menu      Prace budowlane
menu      Wizualizacja
menu      Przekaż darowiznę

Witamy na stronie dotyczącej przebudowy pomieszczeń na nowy kościół parafialny.

Nie tak dawno, rozpoczęły się prace na terenie parafialnym, których efektem będzie nowy kościół.

Przeznaczono do tego pomieszczenia obecnej auli parafialnej, garaży oraz dawnego pomieszczenia mieszkalnego znajdującego się między plebanią
a obecnym budynkiem kaplicy. To właśnie od tego miejsca rozpoczęto prace adaptacyjne. Konieczne jest połączenie go z obecnym budynkiem plebani, gdyż będzie on pełnił funkcję zakrystii nowego kościoła. Będzie do niej również osobne wejście.

Ze względu na stan techniczny budynku, trzeba było również podjąć szereg prac, które zapewnią bezpieczeństwo przyszłych użytkowników tego miejsca. Główne wejście do Świątyni, wraz z podjazdem dla wózków, znajdować się będzie od strony al. Wolności. Prowadzić do niego będą tajemnice radosne Różańca Świętego.

Jednak zanim ujrzymy żłóbek, wchodząc do świątyni, naszym oczom ukaże się Krzyż, a pod nim Najświętsza Matka, które wskażą nam największą Miłość jaka została objawiona ludziom, a która przyszła na świat w ubogiej stajence.

Pierwszy proboszcz ks. Marian Duda od początku powstania parafii
i ks. Andrzej Karczewski - drugi proboszcz, podejmowali szereg działań, by miejsce modlitwy tej wspólnoty parafialnej, było jak najbardziej odpowiednie
i godne. Wypełnieniem tej troski i starań przy wielkiemu zaangażowaniu księdza Tadeusza Zawieruchy jest zamiana miejsca kościoła na nowe miejsce
o wyższym standardzie dla wiernych.

W miarę postępu prac, będą pojawiać się tutaj kolejne informacje i zdjęcia na temat bieżących dokonań, które przybliżą wszystkim aktualną sytuację
i stan przy adaptacji parafialnego kościoła.

Marcin Barczyński